ไก่ไข่ วิถีพอเพียง
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ไข่ไก่ไอโอดีนบ้านนาพู่และการตั้งต้นใหม่อีกครั้ง

“เรามีลูกชาย 2 คน จะคอยสอนลูกๆ ให้รักในผืนดินและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลูกชายจะแบ่งหน้าที่กันในการทำงาน  คนโตเป็นฝ่ายการตลาดไปส่งไข่ให้ลูกค้า ส่วนคนเล็กเป็นฝ่ายผลิตอาหารให้ไก่ ทำความสะอาดโรงเลี้ยงไก่ ส่วนลูกสะใภ้มีหน้าที่คัดไข่ไก่ตามเบอร์อยู่หน้าบ้าน