การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-สะพานหิน

ชอบกินมะม่วงมาก โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์มหาชนก ทำให้พื้นที่สวนของคุณวงเวียน มีต้นไม้พันธ์ุมะม่วงต่างๆ เช่น พันธ์ุมหาชนก น้ำดอกไม้ และอาทูอีทู เป็นจำนวนมากในพื้นที่จำนวน 20 ไร่