/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ผักหวานป่า…ลงทุนครั้งเดียว เก็บเกี่ยวดอกผลไป 100 ปี

นานเท่าไหร่แล้วที่ครูสมรชัย โภคชัย – ครูสั้น  (อดีตครูโรงเรียนบ้านเชียงดา อำเภอสร้างคอม) มองเห็นการทำลายที่ได้เปลี่ยนสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ของภาคอีสานไปเป็นไร่อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ซึ่งท้ายที่สุด กลายมาเป็นผืนดินที่มีสภาพเสื่อมโทรม พืชพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าอีสานค่อยๆ หดหายไป…