/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ

“เราเป็นคนอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แต่กำเนิด พอเรียนจบก็ได้มีโอกาสมาเป็นครูสอนเด็กที่โรงเรียนเทพนุสรณ์ สอนอยู่ประมาณ 5 ปี แต่ชีวิตที่ทำงานประจำ เรียกได้ว่า แทบกระดิกไม่ได้ และเวลาที่จะจัดสรรไปดูแลครอบครัวก็ยากเหลือเกิน ตัดสินใจที่จะเบนเข็มชีวิตไปทำในสิ่งที่ตนเองชอบเพื่อจะได้มีเวลาดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่