/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ถั่วลิสงคั่วทราย

“เราทำสวน ทำไร่ ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง มาตลอด แต่ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้น รายได้ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เราจึงทิ้งไร่ไปสมัครทำงานที่บริษัทขายเมล็ดพันธุ์พืชของเอกชน ทำอยู่ 5 ปี ก็ตัดสินใจหันกลับมาทำเกษตรที่บ้านเหมือนเดิม
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ฐานเรียนรู้สุขภาพด้านลูกประคบสมุนไพร

“แต่ก่อนทำเกษตรอยู่ที่บ้าน แต่รายได้ไม่มากพอ เราต้องไปใช้ชีวิตทำงานรับเหมาก่อสร้าง กับแฟนที่กรุงเทพ อยู่ๆ ไปสักพัก ค่าใช้จ่ายเยอะมาก เงินแทบไม่เหลือเก็บเลย ทำให้ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านอย่างถาวร ปลูกพืชผักทำสวนไร่นา เหมือนแต่ก่อน