ผักปลอดสารพิษ
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: คะน้าปลอดสารพิษ ไร่สกุลเจียง

คุณตรีรัตน์ สุขาภิรมย์ หรือที่พนักงานในฟาร์ม เรียกสั้นๆว่า เฮียจิมมี่ จบการศึกษาคณะวิศวกร ด้านเครื่องกล มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปัจจุบันอายุ 40 ปี ภรรยาชื่อ คุณลินดา สุขาภิรมย์ อายุ 40 ปี มีบุตรด้วยกันจำนวน 2 คน