/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: สายใยของครู-ศิษย์ ผ่านการปลูกผักกินเอง

หากใครได้เดินอ้อมมาบริเวณด้านหลังโรงเรียนสร้างคอมวิทยา จะพบกับพื้นที่สีเขียวที่เต็มแน่นไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด เป็นพืชผักที่พบเห็นได้ทั่วๆ ไปในท้องตลาด แต่ที่ไม่เหมือนคือ ผักด้านหลังโรงเรียนสร้างคอมวิทยาปลูกแบบเกษตรอินทรีย์