/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ลดโลกร้อนด้วยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

“ผมเป็นคนอำเภอสร้างคอมแต่กำเนิด ช่วงหนึ่งก็ได้ไปใช้ชีวิตเรียนหนังสือที่กรุงเทพ จบวิศวกรรมศาสตร์มาครับ  กระแสสังคมสมัยก่อน พ่อแม่ต้องการให้ลูกเรียนเป็นแพทย์ วิศวกร เพราะถ้าได้ทำงาน เงินเดือนก็ค่อนข้างเยอะ (หัวเราะ)

เมื่อเรียนจบมา ผมก็ได้ไปทำงานกับการไฟฟ้า ต่อจากนั้นก็ทำงานก่อสร้างซึ่งก็มีหลากหลายได้แก่  โรงเหล้า สนามบิน ท่าเรือ อาคารสูง  ทำงานกับองค์กรประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม และการศึกษา สุดท้ายก็มาลงเอยที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย ในแผนกแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า GEFSGP

ผมทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ให้ทุนองค์กรชุมชน และองค์กรประชาสังคม เน้นประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกปักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมโลก ตามอนุสัญญาต่างๆ ที่รัฐบาลไทยได้ลงนามเข้าร่วม ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

ช่วงทำงานที่ UN ทำให้ผมเข้าใจสาเหตุ และการจัดการ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิอากาศเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างใหม่และพูดถึงกันมาก สภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น และนำไปสู่การแปรปรวนของดินฟ้าอากาศที่ผิดปรกติที่เราคุ้นเคยกันอยู่ เช่น พายุรุนแรงผิดปรกติบ่อยครั้ง น้ำท่วมรุนแรงและซ้ำซาก หรือแห้งแล้งรุนแรงซ้ำซาก  ดินถล่ม ไฟป่า และอีกหลากหลายปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติเปลี่ยนไป ซึ่งคนรุ่นก่อนๆ ไม่เคยพบเคยเห็น มันกระทบกับการดำรงชีวิตของมนุษย์และต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก

โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เป็นผลมาจากการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้พลังงานที่ทำให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินความสมดุล ที่สำคัญคือ ‘ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ‘ ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง อย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ำมัน ไม่ว่าจะเผาเพื่อผลิตไฟฟ้าให้คนใช้ เพื่อการเกษตร เพื่อการคมนาคมขนส่ง หรือหุงหาอาหารประจำวัน ทั้งหมดที่ว่ามันก่อให้เกิดเป็น ‘ภาวะเรือนกระจก’ ทั้งสิ้น

ในช่วงที่ผมทำหน้าที่ประสานงานให้ทุนองค์กรชุมชนทั่วประเทศนั้น ผมเห็นว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และปัญหาเรื่องการขาดแคลนพลังงาน เพราะพวกเขาได้ใช้และพึ่งพาอยู่ทุกวัน แต่การแก้ปัญหาต้องใช้เวลา ใช้ความเข้าใจ และต้องอดทนเจ็บปวด  ผมก็เคยท้อถอยที่เห็นคนในบางชุมชนไม่ค่อยสามัคคีกัน กว่าจะทำโครงการจนสำเร็จต้องใช้เวลาและความร่วมมือร่วมใจมากพอสมควร  ถ้าเวลานั้นเกิดการตกลงกันไม่ได้ ก็ต้องยกเลิกทุนไปครับ

เนื่องจากได้ร่ำเรียนทางช่างมา ผมจึงมีนิสัยชอบทดลอง และเรียนรู้  ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจในการเลือกใช้พลังงานทดแทน เพื่อจะเกิดผลดีต่อโลกในอนาคต

ผมได้ทดลองใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นที่บ้าน ซึ่งบ้านของผมได้ทำการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่บ้าน 10 แผง ทำน้ำอุ่นจากแสงอาทิตย์ได้ 3 เครื่อง ทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า 2 ตัว มีการทำฟืนถ่านใช้ในการหุงหาอาหารประจำวัน ซึ่งผมได้ทำมาแล้ว 4 ปี สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์

ผมมองว่า  ถ้าหากเราทุกคนไม่หันมาช่วยกัน ‘ลดโลกร้อน โดยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง’  โลกนี้คงจะวุ่นวายขึ้นอีกเยอะแน่นอน ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ก็จะตามมา

และใช่ว่าแสงอาทิตย์ สายลม และฟืนถ่านจะมีให้เราใช้ฟรีๆ ไปตลอดวันทั้งปีทั้งชาตินะ เพราะแสงแดด และสายลมบางวันก็ไม่มี ดังนั้นเราจึงต้องเลือกใช้ และใช้อย่างประหยัด ใช้อย่างรู้จักวางแผนในการใช้พลังงานทดแทนครับ” 

ติดต่อพูนสิน ศรีสังคม

11 หมู่ 11 ต. สร้างคอม อ. สร้างคอม จ. อุดรธานี
โทร. 081 278 1807