/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ถั่วลิสงคั่วทราย

“เราทำสวน ทำไร่ ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง มาตลอด แต่ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้น รายได้ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เราจึงทิ้งไร่ไปสมัครทำงานที่บริษัทขายเมล็ดพันธุ์พืชของเอกชน ทำอยู่ 5 ปี ก็ตัดสินใจหันกลับมาทำเกษตรที่บ้านเหมือนเดิม

ปี 2521 มีโครงการให้เกษตรกรทั้งหมดที่อยู่อำเภอกุดจับไปเข้าร่วมโครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่เขื่อนห้วยหลวง เวลานั้นสมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ได้เสด็จฯมาทรงมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วให้กับเกษตรกรด้วยพระองค์เอง พอเราได้เมล็ดพันธุ์ถั่วมาก็ลงมือปลูกร่วมกับเพื่อนๆ ในชุมชน แล้วเอาไปขายที่ตลาด ตอนนั้นถั่วให้ผลผลิตดีมาก แต่ก็ปลูกกันมาก ปริมาณจึงล้นตลาด เมื่อเอาไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางก็ถูกกดราคา

จนเมื่อ ปี 2536 ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ (อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) ได้มาพาเราและเพื่อนๆ ไปรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้น พอรวมกันได้ ทีนี้ความคิดดีๆ ก็มีเข้ามามากมาย โดยเฉพาะความคิดในการแปรรูปถั่วให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไอเดียอันหนึ่ง คือการทดลองนำถั่วมาคั่วทราย

ปรากฏว่าเมื่อลองเอาไปขาย ผลตอบรับดีมาก คนให้ความสนใจกันมาก เจ้าหน้าที่หน่วยงานเลยแนะนำให้นำถั่วลิสงไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นด้วย เลยได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นถั่วตัด ถั่วทอด ออกมาขาย แล้วไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนถั่วคั่วทราย

ปัจจุบันกลุ่มเรามีสมาชิก 51 คน แบ่งเป็นฝ่ายการตลาดและแปรรูปถั่ว 14 คน สมาชิกที่เหลืออีก 37 คน ปลูกพืชถั่วลิสง

ขออวดนิดหน่อยนะว่า ผลิตภัณฑ์ถั่วคั่วทรายของชุมชนเรารสชาติอร่อย กรอบมัน และขายไม่แพง ขนาด 130 กรัม จะอยู่ที่ราคา 35 บาท ถ้า 200 กรัม ราคา 50 บาท ส่งขายทั่วประเทศโดยใช้บริการขนส่งของเคลลี่ ใครยังไม่ได้ชิม อยากให้ลองสั่งไปพิสูจน์สักครั้งหนึ่ง”

ติดต่อคมคาย ผุยตาดทอง

268/1 หมู่ 2 บ้านหนองโน ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
โทร. 093 093 7155

เรื่องโดย: นุชนาถ เลิศสำโรง (ผู้ช่วยนักวิจัยพื้นที่อุดรธานี )