/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ผักหวานป่า…ลงทุนครั้งเดียว เก็บเกี่ยวดอกผลไป 100 ปี

นานเท่าไหร่แล้วที่ครูสมรชัย โภคชัย – ครูสั้น  (อดีตครูโรงเรียนบ้านเชียงดา อำเภอสร้างคอม) มองเห็นการทำลายที่ได้เปลี่ยนสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ของภาคอีสานไปเป็นไร่อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ซึ่งท้ายที่สุด กลายมาเป็นผืนดินที่มีสภาพเสื่อมโทรม พืชพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าอีสานค่อยๆ หดหายไป…

ใช่ มันเป็นเรื่องน่าเศร้า

ครูสั้น ก็เหมือนคนอีสานอีกจำนวนมากที่รักบ้านเกิด และตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยครั้งว่า หากวันหนึ่งป่าลดลงไปเรื่อยๆ แล้ว เราจะอยู่กันอย่างไร และ ‘ผักหวานป่า’ ก็เข้ามาอยู่ในความคิด

‘หากินยากและมีราคา’

นั่นคือจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจปลูกผักหวานป่าเพื่อเป็นแหล่งรายได้และใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ป่าให้เป็นซุปเปอร์มาเก็ตธรรมชาติของชุมชนไปด้วย

“การเลือกเมล็ดผักหวานป่าไปปลูกก็ไม่ยาก เอาเมล็ดที่สุกไปลอยน้ำ เลือกใช้เมล็ดที่จมน้ำ ส่วนที่ลอยน้ำทิ้งไป เพราะเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ หลังจากนั้น ให้แกะเปลือกนอกเมล็ดออก แล้วเอาเนื้อข้างในของเมล็ดมาฝนหรือถู แล้วนำไปตากแดดไว้ประมาณ 3 วัน ก็เอาไปเพาะกล้าได้ สำคัญช่วงต้นอ่อนหมั่นดูแลเรื่องน้ำอย่าให้ขาด และระวังหอยทากไว้ให้ดี…” ครูสั้น เล่าเคล็ดลับการปลูกผักหวานป่าให้เราฟังอย่างอารมณ์ดี เรามองตามครูสั้นที่เหมือนมีความสุขเวลาพูดถึงผักหวานป่าที่รายล้อมเต็มพื้นที่จากน้ำพักน้ำแรง แล้วก็มองเห็นทางรอดของป่าอีสานขึ้นมารำไร  

“ผักหวานป่า เป็นพืชเศรษฐกิจแบบยั่งยืน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดนานไปเป็นร้อยปีเลย และยังมีส่วนช่วยรักษาระบบนิเวศให้คงสภาพสมดุลด้วยครับ”

นั่นอาจเป็นความสุขใจเล็กๆ ของอดีตข้าราชการครูวัย 65 ปี

ติดต่อครูสมรชัย โภคชัย

98 หมู่ 7 บ้านโคกสำราญ ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
โทร. 098 125 7678