/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: กำนันแหนบทองคำอำเภอพิบูลย์รักษ์

“ผมเคยไปทำงานก่อสร้างและโรงงานย้อมผ้าที่ต่างประเทศ ทำอยู่นานพอสมควรถึงเก็บเงินเป็นก้อนเป็นกำได้ พอกลับถึงบ้านเกิดเมืองนอน เห็นหน้าลูกเมียรีบเข้ากอดให้หายคิดถึงทันที เพราะรอเวลานี้มาตั้งนานแล้ว (หัวเราะ)

 ก่อนที่จะไปอยู่ต่างประเทศ ผมและครอบครัวทำนาในพื้นที่ 12 ไร่ ต่อมาเปลี่ยนมาปลูกอ้อย เพราะลงทุนครั้งเดียวสามารถตัดขายได้สองครั้ง ครั้งที่สองเสียแค่ค่าปุ๋ยบำรุงดินโดยไม่ต้องปลูกอ้อยขึ้นมาใหม่อีก

 ช่วงหนึ่งมีโอกาสลงการเมือง สมัครเป็นสมาชิก อบต. ชีวิตเริ่มคลุกคลีอยู่กับนักการเมืองในท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้ตัดสินใจลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน พอมาปี 2552 ก็สมัครเป็นกำนัน ดีใจนะที่พี่ๆ น้องๆ คนในชุมชนเลือกและให้โอกาสมาทำงานรับใช้จนถึงปัจจุบัน

 ชีวิตเกษตรกรมันไม่แน่นอน วันนึงจู่ๆ อ้อยก็ราคาตกต่ำ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบใหม่ ตอนนั้นพอดีได้ไปเข้าร่วมดูงาน เห็นฟาร์มของผู้ใหญ่สิทธิศักดิ์ ลุจริง ที่อำเภอสร้างคอม ดูงานครั้งนั้นได้แรงบันดาลใจที่จะทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสมกลับมา

 ในเบื้องต้น ผมปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำเกษตร โดยเริ่มสร้างคูนาขึ้นมาก่อนจำนวน 8 ไร่ และค่อยๆ ปลูกไม้ยืนต้นพวก มะม่วง มะละกอ มะขาม กล้วย ขึ้นมาอย่างละนิด ส่วนคอกไก่ทำขึ้นภายหลัง

 ผมใช้พื้นที่ตรงบริเวณบ้านเพียงเล็กน้อย ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กิน เช่น ผักชี คะน้า ผักบุ้ง และรณรงค์ให้เพื่อนบ้านละแวกเดียวกัน และสมาชิกในชุมชนหันมากินผักที่ปลูกเอง เพราะคุณหมอเคยมาตรวจร่างกายคนในชุมชน พบว่ามีสารพิษตกค้างสูงกันทุกคน

 ปีนี้ (2563) มีการประเมินกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ผมภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลกำนันแหนบทองคำ ก็ตั้งใจไว้ว่าจะทำงานรับใช้พี่น้อง คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ชุมชน พัฒนาหมู่บ้านของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ก่อนที่จะหมดหน้าที่การเป็นกำนัน”

ติดต่อพิบูลย์ ป้องคำรด

83 หมู่ 5 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
โทร. 088 303 9077