/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: สวนตามรอยพ่อ

“ผมเป็นคนอำเภอหนองหานแต่กำเนิด เมื่อตอนเป็นเด็ก คุณพ่อคุณแม่จะสอนปลูกผักและพาไปขายที่ตลาด ทำให้ผมชอบทำการเกษตรมาแต่นั้น

เมื่อเรียนหนังสือจบ ก็ไปสมัครทำงานเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย (อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี) ที่นั่นเอง ผมได้มีโอกาสลงทุนทดลองปลูกต้นทานตะวัน ตอนนั้นทำอยู่ 5 ไร่ ตามคำชวนของเพื่อน แต่โชคไม่ดีทานตะวันตาย ก็เสียใจอยู่นะ

จนกระทั่ง เมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านหนองใส (อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี) และมีโอกาสขอทุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ใช้ทุนมาพาเด็กนักเรียนไปฝึกทำเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย (เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างปลาดุกรัสเซียกับปลาดุกนา) และสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางรมเล็กๆ ขึ้นมา

เมื่อเกษียณอายุ ได้มาเป็นคณะทำงานร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เวลามีการจัดประชุมจะมีคนมาแจ้งข้อมูลเรื่องพืชผัก ทำให้ผมเข้าถึงข้อมูลว่า ผักที่วางขายตามท้องตลาดมักมีสารพิษตกค้างเป็นจำนวนมาก ผู้คนถึงได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งกันง่าย

ต่อมา ผมย้ายมาอยู่บ้านอย่างถาวร ที่อำเภอหนองหาน บ้านของผมจะอยู่ตรงข้ามกับที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นพื้นดินว่างเปล่า ยังไม่มีการทำประโยชน์หรือพัฒนาในด้านใด พระครูอรรถกิจสุนทร เจ้าอาวาสวัดสร้างแข้ ได้ยื่นหนังสือขอเข้าใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนั้นให้กับชุมชนในการทำมาหากิน

ผมและเพื่อนๆ ในชุมชนได้ไปช่วยกันปลูกผักสวนครัว โดยยึดหลัก ‘ศาสตร์พระราชา’ เป็นธงนำทาง ไม่มีการใช้สารเคมี เพื่อเราจะได้กินผักที่ตนเองปลูกอย่างสบายใจ และประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย

ผมชอบที่จะปลูกผักจำนวนมากๆ เพื่อนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนละแวกอื่นๆ ด้วย พระครูอรรถกิจสุนทร ตั้งชื่อสวนให้ว่า ‘สวนตามรอยพ่อ พืชผักปลอดภัย เศรษฐกิจพอเพียง’

ก็มีความสุขดีนะ ได้ปลูกผักพื้นบ้านและพวกไม้ผลไว้กินเอง ผักที่ปลูกก็ทั่วๆ ไปที่กินกันทุกวัน เช่น คะน้า ผักกาดหอม ขึ้นฉ่าย หอม มันเทศ ข้าวโพด เพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ไม้ยืนต้นก็พวกมะขามพันธุ์สีทอง พุทราสามรส มะม่วงพันธุ์อกร่อง น้ำดอกไม้ เขียวเสวย และก็เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู

สุขภาพร่างกายของผมไม่ค่อยแข็งแรงนัก เป็นโรคเบาหวาน ผมก็อาศัยการออกกำลังกายจากการทำสวน รดน้ำใส่ปุ๋ย บำรุงดิน และเลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กินผักที่ผมปลูกเอง อยากอยู่กับครอบครัว ลูกๆ หลานที่น่ารักไปนานๆ ครับ ”

ทำเกษตรอินทรีย์อย่าไปคิดถึงเรื่องเงินให้มาก ทำดีแล้วไม่มีใครยกย่องก็ไม่เป็นไร

ติดต่อสมพงษ์ จรุงไทย

308 บ้านพระธาตุสร้างแข้ ต. หนองหาน อ. หนองหาน จ. อุดรธานี
โทร. 061 083 3890