โครงการศูนย์เกษตรมานาแงะ

แนวคิดในการออกแบบโครงการ

“สถานที่แบบ Mix-use ซึ่งรวบรวมฟาร์มข้าว, ร้านอาหาร, พื้นที่ปฏิบัติการการเรียนรู้ (Workshop) และเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมแห่งใหม่ของนครสวรรค์ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมพักผ่อนและร่วม กิจกรรมด้านเกษตรกรรมทั้งกระบวนการทำนาและ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว ของนครสวรรค์ให้ดียิ่งขึ้นไป”

1-1
4
2
6
3
7
marker

Zoning

ZONE 1

พื้นที่พาณิชยกรรม ร้านอาหาร คาเฟ่ และพื้นที่ห้องประชุม

ZONE 2

พื้นที่อยู่อาศัย ส่วนบริการ พื้นที่ปฏิบัติการ ลานกางเต็นท์

ZONE 3

โรงเรือนเก็บผลผลิต โรงงานการเกษตร

ZONE 4

พื้นที่การเกษตร นาข้าว แปลงผลไม้

ZONE 5

พื้นที่จอดรถ

  • เจ้าของ ทีฆายุ บุญคง
  • พื้นที่ 15 ไร่ 2 งาน 128 ตารางวา
  • ที่ตั้ง ม.บึงกระจังงาม ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
  • งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจาก สกสว.