โครงการศูนย์เกษตรผสมผสาน หมู่บ้านนาหงศ์

  • เจ้าของ สิทธิศักดิ์ ลุจริง
  • พื้นที่ 28 ไร่
  • ที่ตั้ง ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
  • งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจาก สกสว.