/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: เสกสรรค์ โพธิสาร

“ผมเคยมีชีวิตที่ต้องทำงานจมอยู่กับตัวเลขนานถึง 7 ปี ทำให้อยากจะเบนเข็มชีวิตไปทำงานอย่างอื่นบ้าง และฝันอยากเป็นนายของตัวเอง

Read More Tags: ,
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: กล้าเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยน

“ผมเป็นคนชอบศิลปะและดนตรีมาก ทำให้ผมเลือกเรียนสาขาดนตรีศึกษา เมื่อเรียนจบ ก็เข้ามาหางานทำที่กรุงเทพ มีโอกาสได้ทำงานเบื้องหลังวงการบันเทิงเป็นเวลาเกือบ 20 ปีเลยนะ (ยิ้ม)

Read More Tags: ,
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: การค้นพบทางของตัวเอง

เดินออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตรมาได้เพียง 1 ปี ‘ฟิล์ม-ศุภโชค โคตรมงคล’ ก็บอกกับตัวเองว่า นั่นไม่ใช่เป้าหมายที่วางไว้

Read More
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: เห็ด…สร้างอาชีพ

ชีวิตที่เริ่มต้นจากการทำนา แต่เราจะทำนาไปตลอดชีวิตหรือ นั่นอาจเคยเป็นความคิดคำนึงของ วาด-อัจฉรา พันลำภักดิ์ คนบ้านแมด ตำบลเชียงดา ที่เปลี่ยนอาชีพจากชีวิตชาวนามาทำฟาร์มเห็ด

Read More Tags:
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ผักหวานป่า…ลงทุนครั้งเดียว เก็บเกี่ยวดอกผลไป 100 ปี

นานเท่าไหร่แล้วที่ครูสมรชัย โภคชัย – ครูสั้น  (อดีตครูโรงเรียนบ้านเชียงดา อำเภอสร้างคอม) มองเห็นการทำลายที่ได้เปลี่ยนสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ของภาคอีสานไปเป็นไร่อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ซึ่งท้ายที่สุด กลายมาเป็นผืนดินที่มีสภาพเสื่อมโทรม พืชพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าอีสานค่อยๆ หดหายไป…

Read More Tags: ,
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: สายใยของครู-ศิษย์ ผ่านการปลูกผักกินเอง

หากใครได้เดินอ้อมมาบริเวณด้านหลังโรงเรียนสร้างคอมวิทยา จะพบกับพื้นที่สีเขียวที่เต็มแน่นไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด เป็นพืชผักที่พบเห็นได้ทั่วๆ ไปในท้องตลาด แต่ที่ไม่เหมือนคือ ผักด้านหลังโรงเรียนสร้างคอมวิทยาปลูกแบบเกษตรอินทรีย์

Read More Tags:
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-สะพานหิน

ชอบกินมะม่วงมาก โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์มหาชนก ทำให้พื้นที่สวนของคุณวงเวียน มีต้นไม้พันธ์ุมะม่วงต่างๆ เช่น พันธ์ุมหาชนก น้ำดอกไม้ และอาทูอีทู เป็นจำนวนมากในพื้นที่จำนวน 20 ไร่

Read More Tags: , ,
ไก่ไข่ วิถีพอเพียง
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ไข่ไก่ไอโอดีนบ้านนาพู่และการตั้งต้นใหม่อีกครั้ง

“เรามีลูกชาย 2 คน จะคอยสอนลูกๆ ให้รักในผืนดินและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลูกชายจะแบ่งหน้าที่กันในการทำงาน  คนโตเป็นฝ่ายการตลาดไปส่งไข่ให้ลูกค้า ส่วนคนเล็กเป็นฝ่ายผลิตอาหารให้ไก่ ทำความสะอาดโรงเลี้ยงไก่ ส่วนลูกสะใภ้มีหน้าที่คัดไข่ไก่ตามเบอร์อยู่หน้าบ้าน

Read More Tags: ,
ผักปลอดสารพิษ
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: คะน้าปลอดสารพิษ ไร่สกุลเจียง

คุณตรีรัตน์ สุขาภิรมย์ หรือที่พนักงานในฟาร์ม เรียกสั้นๆว่า เฮียจิมมี่ จบการศึกษาคณะวิศวกร ด้านเครื่องกล มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปัจจุบันอายุ 40 ปี ภรรยาชื่อ คุณลินดา สุขาภิรมย์ อายุ 40 ปี มีบุตรด้วยกันจำนวน 2 คน

Read More Tags:
ไร่นาสวนผสม เกษตรอินทรีย์
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: สุทธิศักดิ์ ลุจริง ไร่นาสวนผสม บ้านนาหงษา

เมื่อเด็กวัยรุ่น อายุ 20 ปี ได้พบว่าคุณแม่ของตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็ง และคนในชุมชนพื้นที่อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ป่วยเป็นโรคความดันและโรคเบาหวานจำนวนมาก เกิดความคิดขึ้นมาได้ว่าหากตนเองและคนในครอบครัว ตลอดทั้งคนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

Read More Tags: ,
1 2 3 4 5 6