/ by /   Knowledge Base / 0 comments

งานเสวนาวิชาการประชุมกฏบัตร ครั้งที่ 2 National Public Talk#2

ชมย้อนหลังการเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติครั้งที่ 2 National Charter Public Talks#02″การออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะที่โล่งและสภาพแวดล้อมเมืองหลังโควิด – 19″เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 Zoom Orientation Meeting Orientation

Tags:
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ถั่วลิสงคั่วทราย

“เราทำสวน ทำไร่ ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง มาตลอด แต่ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้น รายได้ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เราจึงทิ้งไร่ไปสมัครทำงานที่บริษัทขายเมล็ดพันธุ์พืชของเอกชน ทำอยู่ 5 ปี ก็ตัดสินใจหันกลับมาทำเกษตรที่บ้านเหมือนเดิม

Read More Tags:
/ by /   News / 0 comments

โครงการฟาร์มนำร่อง เกษตรและอาหารปลอดภัย ณ ไร่ตะวันหวาน อ.แม่วาง

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานกฎบัตรเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการฟาร์มนำร่องเกษตรและอาหารปลอดภัย และศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ Smart Farm ณ ไร่ตะวันหวาน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นักวิจัยกฎบัตรเชียงใหม่ ทีมการตลาดใบตอง ฟาร์มนำร่อง ร่วมศึกษาดูงาน Smart Farm

Read More Tags: ,
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: สวนกำนันพันล้าน

“ผมเป็นคนบ้านโพนสูงใต้ ต.โพนสูง อ.บ้านดุง แต่กำเนิด อดีตที่ผ่านมา ผมเคยทำนาเกลือ เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นดินเค็ม แต่เมื่อผมเก็บเงินซื้อที่ดินได้ในปี พ.ศ.2550 ผมก็เริ่มเปลี่ยนมาทำการเกษตร ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่ผมจะเปลี่ยนจากดินเค็มให้เป็นดินดี

Read More Tags: , , ,
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: เกียรติและความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร

เป็นเวลา 38 ปี ที่หนุ่มกาฬสินธุ์ อดีตข้าราชการเกษตรอำเภอสร้างคอม ได้เดินไปตามความฝัน โดยใช้หัวใจที่มีศรัทธาในเกียรติและความภาคภูมิใจต่อการเป็นเกษตรกร…‘กระดูกสันหลังของชาติ’

Read More Tags:
/ by /   News / 0 comments

สกสว.ผนึก สสปน.ขับเคลื่อนไมซ์ 20 จังหวัด

สมาคมการผังเมืองไทยด้วยการสนับสนุนของ สกสว. ร่วมมือกับสสปน. ใช้“ไมซ์” ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 20 จังหวัดมุ่งการพัฒนากิจการประชุมและนิทรรศการเติมผู้เยี่ยมเยือนเข้าพื้นที่สร้างเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่นกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

Read More
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ชีวิตที่ทวนกระแสสังคม

เมื่อชีวิตต้องทำตามความฝันของผู้ใหญ่ และต้องการหลุดพ้นจากความยากจน คุณกวิภัฏ วงศ์จันทร์ จึงเลือกที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครู

Read More Tags:
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ทำเกษตรต้อง ‘อดทน และรอให้เป็น’

พืชผักในท้องตลาดทุกวันนี้เต็มไปด้วยสารพิษที่มองไม่เห็น น่าสงสารคนที่ชอบกินผัก ที่จะได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายมากกว่าคนอื่น วิทยา วิเชียรเครือ (อึ่ง) มองเห็นสัจธรรมข้อนี้ จึงได้ทุ่มเทความพยายามคิดค้นทดลองหาวัตถุดิบมาทำปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี โดยใช้เวลาลองผิดลองถูกมาตลอด 3 ปี ที่สุดก็ค้นพบสูตรการทำน้ำหมักจากมูลสัตว์โดยไม่ต้องใช้กากน้ำตาล แต่ได้น้ำหมักที่มีประสิทธิภาพ มารดผักสวนครัวให้งอกงามได้อย่างไร้สารพิษ

Read More Tags:
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: กำนันแหนบทองคำอำเภอพิบูลย์รักษ์

“ผมเคยไปทำงานก่อสร้างและโรงงานย้อมผ้าที่ต่างประเทศ ทำอยู่นานพอสมควรถึงเก็บเงินเป็นก้อนเป็นกำได้ พอกลับถึงบ้านเกิดเมืองนอน เห็นหน้าลูกเมียรีบเข้ากอดให้หายคิดถึงทันที เพราะรอเวลานี้มาตั้งนานแล้ว (หัวเราะ)

Read More Tags: ,
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ห้องเรียนของวันทนา

“สมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ สวนของเรามีระบบนิเวศที่สมดุล สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเกิดจากความสัมพันธ์และการเกื้อกูลอาศัยกัน ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ดินร่วนซุยอย่างอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชอะไรก็งาม ขนาดข้าวที่ปลูกเมื่อมาบรรจุใส่กระสอบป่าน นับได้ 80 ถุง

Read More Tags: ,
1 2 3 4 5 6