กฎบัตรอาหาร
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

กฎบัตรอาหารกับภารกิจการฟิ้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น

กฎบัตรอาหารหรือ Thailand Food Charter เป็นกฎบัตรลูกของกฎบัตรแห่งชาติ (National Charter) จัดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึกโครงการที่ 3 (ต่อจาก Smart...
Read More
1 17 18 19 20