10 Jun

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน : โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

  Knowledge Base / 0 comments
ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 ทาง Zoom Orientation Meeting
8 Jun

การเสวนาเชิงปฏิบัติการ Chiangmai Creative Mind 2021″เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและศิลปะ”

  Knowledge Base / 0 comments
เสวนาเชิงปฏิบัติการ Chiangmai Creative Mind 2021″เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและศิลปะ” วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ทางZoom เวลา 18.00 น.
1 2 3 4 5 6 20