/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: มะม่วงรักบ้านเกิด

 ใครๆ เรียกเธอสั้นๆ ว่า คุณเบญ อยู่บ้านหนองแวงศรีวิไล ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

เป็นคนอำเภอหนองวัวซอแต่กำเนิด ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนมะม่วงรักบ้านเกิด รวมทั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลกุดหมากไฟ และเป็นเลขานุการกลุ่มท่องเที่ยววัดภูตะเภาทอง

 ครอบครัวของคุณเบญ มีอาชีพทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเริ่มปลูกมะม่วงเมื่อปี พ.ศ. 2535 ซึ่งตอนนั้นคุณเบญ เพิ่มมีอายุได้ 16 ปี ไปทำงานเป็นสาวโรงงานที่จังหวัดชลบุรี แต่พออายุได้ 26 ปี ก็ผันตัวเองไปเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว และหลังจากนั้นไม่นาน ก็กลับมาบ้านที่จังหวัดอุดรธานี และได้ทำงานเป็นผู้ช่วยใหญ่บ้าน พร้อมกับเรียนหนังสือไปด้วยจนจบปริญญาตรี

ช่วงนั้นได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในการทำเกษตร ประกอบกับเห็นเห็นคนที่บ้านหนองวัวซอ ปลูกมะม่วงจำนวนมาก จึงได้ชวนเพื่อนๆ ที่อยู่แถวบ้านมารวมตัวกันทำวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ผู้ซื้อได้ซื้อจากเกษตรกรโดยตรงและเกษตรกรก็ได้ขายผลผลิตในราคาเป็นธรรม ปัจจุบันมีสมาชิก 48 คน

ทุกวันนี้คุณเบญ มีพื้นที่อยู่ 31 ไร่ ใช้ปลูกข้าว มะม่วงหลายสายพันธุ์ ทั้งน้ำดอกไม้, สีทอง, ฟ้าลั่น และงามเมืองย่า ปลูกมันสำปะหลัง ฝรั่งกิมจู แก้วมังกร มะนาว กระท้อนปุยฝ้าย และผักสวนครัว รวมทั้งข้าวโพดพันธุ์หวานแดงทับทิมสยาม และมีบ่อเลี้ยงปลา 2 บ่ออีกด้วย

อนึ่ง อำเภอหนองวัวซอ มีผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ คือ มะม่วง และชาวชุมชนมีความต้องการที่จะบอกคนไทยทั้งประเทศ ถึงอัตลักษณ์เด่นของ ‘มะม่วงรักบ้านเกิด’ แต่ยังขาดองค์ความรู้อยู่หลายด้าน ทั้งการผลิตและการตลาด ปัจจุบันมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาให้ความรู้ด้านการแปรรูป แต่ทว่าชุมชนยังขาดโรงเรือนในการแปรรูปและอุปกรณ์ต่างๆ

อย่างไรก็ดี โดยส่วนตัวของคุณเบญเอง เธอมีปณิธานเล็กๆ แต่น่ารัก คือ

ต้องการทำมะม่วงอินทรีย์ให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในวัยเรียนทั้งที่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้กินมะม่วงที่ปลอดภัยของอำเภอหนองวัวซอ ‘มะม่วงรักบ้านเกิด’

ติดต่อสวนเบญจพร

92 หมู่ 10 บ้านหนองแวงศรีวิลัย ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
โทร. 098 096 6885