/ by /   News / 0 comments

[Thai PBS] กฎบัตร ทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

การพัฒนาเมืองเกิดจากการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน แต่ที่ผ่านมาโครงการใหญ่ของภาครัฐแม้จะเปิดให้ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ก็พบว่าเกิดจากการคิดมาจากส่วนกลาง /สมาคมการเมือง ร่วมกับ สกสว. จึงจัดประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันการพัฒนาในนาม กฎบัตรเชียงใหม่ ติดตามได้จากรายงาน
/ by /   News / 0 comments

[Thai PBS] สมาร์ทฟาร์ม กฎบัตรอาหารปลอดภัย จ.เชียงใหม่

กระแสความตื่นตัวด้านอาหารปลอดภัย ทำให้ผู้ประกอบการสื่อโฆษณาใน จังหวัดเชียงใหม่ หันมาทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์หวังสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ โดยได้รับการช่วยเหลือด้านวิชาการจากนักวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการกฎบัตรเกษตรและอาหารปลอดภัย นำนวัตกรรมเทคโนโลยี IOT มาใช้ยกระดับฟาร์ม สามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่แม่นยำ เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
/ by /   News / 0 comments

ทีมกฎบัตรแห่งชาติเข้าหารือสส.พรรคพลังประชาชน ดันกฎบัตรแห่งชาติสู่กฎหมาย

วันที่ 24 มิถุนายน ทีม สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย สส.วทันยา วงษ์โอภาสี (สส.เดียร์) คุณฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ (สส.โอ๋) เขตบางกะปิ และเขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงพลับพลา) คุณกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (สส.น้อง) เขตคลองเตย และเขตวัฒนา คุณภาดาท์ วรกานนท์ (สส.วัน) เขตราชเทวี เขตพญาไท และเขตจตุจักร เชิญทีมกฎบัตรแห่งชาติ นำโดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ รก.ประธานกฎบัตรฯ นายฐาปนา บุณยประวิตร เลขานุการฯ นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ กรรมการฯ พร้อมทีมวิจัย เข้าหารือแนวทางการนำกฎบัตรแห่งชาติพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มของราชการหรือมีผลผูกพันทางกฎหมาย รวมทั้งหารือประเด็นการตั้งกระทู้ปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมืองฯ...
Read More
/ by /   News / 0 comments

เซ็นทรัลชนเบียร์ช้างปลุก4จังหวัดพัฒนาเมือง

บิ๊กทุน กลุ่มเซ็นทรัล-เบียร์ช้าง เจ้าสัวเจริญ- จังซีลอน-ฟาร์มโชคชัย ลงขัน 5 แสนล้าน ปลุกเศรษฐกิจ 4 จังหวัดพัฒนาเมือง รับโครงสร้างพื้นฐาน
/ by /   News / 0 comments

โครงการฟาร์มนำร่อง เกษตรและอาหารปลอดภัย ณ ไร่ตะวันหวาน อ.แม่วาง

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานกฎบัตรเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการฟาร์มนำร่องเกษตรและอาหารปลอดภัย และศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ Smart Farm ณ ไร่ตะวันหวาน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นักวิจัยกฎบัตรเชียงใหม่ ทีมการตลาดใบตอง ฟาร์มนำร่อง ร่วมศึกษาดูงาน Smart Farm
/ by /   News / 0 comments

สกสว.ผนึก สสปน.ขับเคลื่อนไมซ์ 20 จังหวัด

สมาคมการผังเมืองไทยด้วยการสนับสนุนของ สกสว. ร่วมมือกับสสปน. ใช้“ไมซ์” ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 20 จังหวัดมุ่งการพัฒนากิจการประชุมและนิทรรศการเติมผู้เยี่ยมเยือนเข้าพื้นที่สร้างเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่นกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
/ by /   News / 0 comments

“ป่าตอง” เร่งฟื้นฟูเมืองแห่งการเดินเป็นศูนย์กลางไมซ์

เทศบาลเมืองป่าตองทุ่มงบ 60 ล้านปรับปรุงฟื้นฟูถนนหลักและสายรองขนาดเมือง 5.4 ตร.กม. เพื่อเป็นเมืองแห่งการเดิน(street mall)ที่สมบูรณ์รองรับการเป็นศูนย์เศรษฐกิจไมซ์แห่งเอเซียในปี 72
/ by /   News / 0 comments

“กฎบัตรเชียงใหม่”หนุนท่องเที่ยวเชิงนิเวศหวังจีดีพีเพิ่ม2เท่าใน10ปี

เชียงใหม่ประกาศเป็นศูนย์การท่องเที่ยวนิเวศโลก หนุนกฎบัตรเชียงกำหนดเป้าหมายบูรณาการท่องเที่ยวเอ็กซ์โปการประชุมมรดกโลกเมดิคอลฮับฟู๊ดวัลเลย์วัฒนธรรมพื้นถิ่นนิเวศธรรมชาติระบบขนส่งมวลชนการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมเดินหน้าสู่เมืองท่องเที่ยวนิเวศโลกคาดหวังจีพีพีเพิ่มขึ้น2 เท่าใน10 ปี
/ by /   News / 0 comments

“สระบุรีพัฒนาเมือง”ดึงเซ็นทารา รุกธุรกิจไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว

“สระบุรีพัฒนาเมือง”ดึงกลุ่มทุนเซ็นทาราผุดโรงแรม300 ห้องรุกธุรกิจไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียวพร้อมประกาศจัดตั้งบริษัทลูก“สระบุรีไมซ์” ยกระดับทางกายภาพเมืองและเพิ่มมูลค่าด้วยธุรกิจไมซ์ศูนย์ค้าปลีกกิจกรรมท่องเที่ยวและนวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านป่าตอง ภูเก็ต เดินหน้าเต็มที่แล้ว
1 2