/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: สวนกำนันพันล้าน

“ผมเป็นคนบ้านโพนสูงใต้ ต.โพนสูง อ.บ้านดุง แต่กำเนิด อดีตที่ผ่านมา ผมเคยทำนาเกลือ เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นดินเค็ม แต่เมื่อผมเก็บเงินซื้อที่ดินได้ในปี พ.ศ.2550 ผมก็เริ่มเปลี่ยนมาทำการเกษตร ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่ผมจะเปลี่ยนจากดินเค็มให้เป็นดินดี
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: กำนันแหนบทองคำอำเภอพิบูลย์รักษ์

“ผมเคยไปทำงานก่อสร้างและโรงงานย้อมผ้าที่ต่างประเทศ ทำอยู่นานพอสมควรถึงเก็บเงินเป็นก้อนเป็นกำได้ พอกลับถึงบ้านเกิดเมืองนอน เห็นหน้าลูกเมียรีบเข้ากอดให้หายคิดถึงทันที เพราะรอเวลานี้มาตั้งนานแล้ว (หัวเราะ)
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ห้องเรียนของวันทนา

“สมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ สวนของเรามีระบบนิเวศที่สมดุล สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเกิดจากความสัมพันธ์และการเกื้อกูลอาศัยกัน ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ดินร่วนซุยอย่างอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชอะไรก็งาม ขนาดข้าวที่ปลูกเมื่อมาบรรจุใส่กระสอบป่าน นับได้ 80 ถุง
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: กาญจนา ลากุล

“พอเรียนจบ ป.6 เราไปทำงานโรงงานทอผ้า ช่วงนั้นก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจนจบ ม.6 ต่อมาย้ายงานเพื่อไปเรียนต่อบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการตลาด ไม่นานก็ได้ทำงานเป็นแคชเชียร์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ในระหว่างนั้น ก็หาอาชีพเสริมควบคู่ไปด้วย ได้ไปสมัครเป็นเลขานุการให้กับครอบครัวคนอเมริกัน ก็ทำงานไปจนนายจ้างย้ายกลับภูมิลำเนา ส่วนเราตอนนั้นก็อยากกลับไปอยู่กับครอบครัวที่บ้านเกิด (จังหวัดอุดรธานี) อยากมีเวลาได้ใกล้ชิดกับลูก และที่สำคัญจะได้มีเวลาฟื้นฟูสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนัก
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: วรรณรัตน์ ศักดิ์ภู่

“ชีวิตในวัยเด็กของเรา พ่อกับแม่จะพาไปปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัวพื้นบ้านกินเอง มีความสุขแบบเด็กๆ จนกระทั่งชีวิตต้องก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ไปเรียนหนังสือในเมือง
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: จากหมูป่า สู่สำลีฟาร์ม

คุณวีระ วงบำหราบ ปัจจุบันอายุ 38 ปี เป็นคนจังหวัด อุดรธานีแต่กำเนิด จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ไร่นาสวนผสม เกษตรอินทรีย์
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: สุทธิศักดิ์ ลุจริง ไร่นาสวนผสม บ้านนาหงษา

เมื่อเด็กวัยรุ่น อายุ 20 ปี ได้พบว่าคุณแม่ของตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็ง และคนในชุมชนพื้นที่อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ป่วยเป็นโรคความดันและโรคเบาหวานจำนวนมาก เกิดความคิดขึ้นมาได้ว่าหากตนเองและคนในครอบครัว ตลอดทั้งคนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
เกษตรอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอรี่ และเกษตรผสมผสาน จังหวัดอุดรธานี
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ประพันธ์ สมเดช ข้าวไรซ์เบอรี่ บ้านไทสวรรค์

จากจุดเริ่มต้นที่เห็นคนในชุมชนป่วยเป็นโรคเบาหวานและชาวบ้านส่วนใหญ่รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรเข้าสู่ร่างกาย
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: สวนตามรอยพ่อ

“ผมเป็นคนอำเภอหนองหานแต่กำเนิด เมื่อตอนเป็นเด็ก คุณพ่อคุณแม่จะสอนปลูกผักและพาไปขายที่ตลาด ทำให้ผมชอบทำการเกษตรมาแต่นั้น