การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-สะพานหิน

ชอบกินมะม่วงมาก โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์มหาชนก ทำให้พื้นที่สวนของคุณวงเวียน มีต้นไม้พันธ์ุมะม่วงต่างๆ เช่น พันธ์ุมหาชนก น้ำดอกไม้ และอาทูอีทู เป็นจำนวนมากในพื้นที่จำนวน 20 ไร่

คุณวงเวียน พลนามอินทร์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี แต่งงานกับคุณพ่อปิเอโตร กัมเปออล ชาวอิตาลี อายุ 61 ปี มีบุตรธิดาจำนวน 4 คน เป็นบุตรชาย 1 คน บุตรหญิง 3 คน อยู่ที่ บ้านโนนสวรรค์ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

มีบทบาทในหน้าที่ในสังคม เป็น ส.อบต. ที่อบต.ท่าลี่ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์ ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด 80 คน และเป็นนักจิตอาสา ผู้พิทักษ์อนุรักษ์ป่าไม้ (รสทป.) ที่ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ สะพานหินที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในชุมชน มาจากที่ภูเขา สันนิษฐานว่าเมื่อ 65 ล้านปี

ลักษณะสะพานหินเป็นรูปร่างคล้ายสะพาน มีขนาดความยาว 30 เมตร กว้าง 1.5 – 3 เมตร และมีจุดให้ชมวิวเป็นแหล่งๆ

ในปี พ.ศ. 2560 คุณวงเวียนมีความคิดที่ต้องการจะให้คนในชุมชนที่มาท่องเที่ยวได้กินอาหารปลอดภัยจากสารเคมี จึงเริ่มเกิดความคิดที่จะทำฟาร์มและโฮมสเตย์ขึ้นมา ประกอบด้วยสถานที่บ้านโนนสวรรค์ มีสะพานหินที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เหมาะแก่การพัฒนา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์สะพานขึ้นมา

ปี พ.ศ. 2562 เริ่มลงมือทำฟาร์มและโฮมสเตย์อย่างจริงจังขึ้น

คุณวงเวียนมีสวนมะม่วง 1 แห่ง ปลูกมะม่วง 20 ไร่ ปลูกมะม่วงพันธ์ุมหาชนก 700 ต้น ได้ผลผลิตจำนวน 400ต้น ปลูกมะม่วงพันธ์ุน้ำดอกไม้ 20 ต้น พันธุ์ อาทูอีทู 100 ต้น ปาล์ม 100 ต้น ฯลฯ

คุณวงเวียนมีรายได้จากการจำหน่ายมะม่วง 3 สายพันธุ์โดยที่มะม่วงพันธ์ุมหาชนกมีรายได้ 20,000 บาท/ตัน/ ปี

มีรายได้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สะพานหิน จากการให้คนมาบริการเช่ารถกระบะตนเองในพานักท่องเที่ยวไปชมสะพานหิน 20,000 บาท/ปี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบ่งรายได้จากการท่องเที่ยว มีบ้านพักทำเป็นโฮมสเตย์ จะมีรายได้จากการให้คนมานอนที่พัก ค่าบริการคนละ 150 บาท/คน ไม่รวมอาหารเช้า ถ้ารวมอาหารเช้าคิดค่าอาหารเช้าคนละ 80 บาท มีรถนำเที่ยวขึ้นสะพานหิน รถกระบะคันละ 500 บาทไปกลับต่อเที่ยว นั่งได้ 8 -10 คน รถซาเล้งนั่งได้ 2 คน คันละ 300 บาท

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ มีผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ขาย ผืนละ 200 – 300 บาท

อาหารพื้นบ้าน สเต๊กสโตน แกงยอดอ้อย ซุปยอดอ้อย ไข่มดแดง ข้าวสมุนไพรอัญชัญ ต้มไก่อารมณ์ดี น้ำมะม่วงมหาชนก

ที่ผ่านมาคนมาท่องเที่ยวประมาณ 1,000 คนต่อปี มีรายได้เข้ามาในชุมชนเมื่อปีที่แล้ว 150,000 บาท เปิดทุกวัน 08.00 – 17.00 น. มีเพจของกลุ่มวิสาหกิจ ชื่อเพจ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์

ติดต่อคุณวงเวียน พลนามอินทร์

117 หมู่ 8 บ้านโนนสวรรค์ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
โทร. 061 238 9965