สำนักงานกฎบัตรแห่งชาติ
Call Us: 02 965 8821 Email: info@nationalcharter.org
Jul 2
รายงานความคืบหน้า: สมาร์ทฟาร์มต้นแบบ จ.สระบุรี
Report / 0 comments:
ทีมออกแบบกฎบัตรแห่งชาติและกฎบัตรสระบุรี ลงสำรวจพื้นที่ 10 แปลงเกษตรเพื่อการออกแบบเป็นสมาร์ทฟาร์มมาตรฐานตามแนวทาง Thailand Food Charter อีกสองเดือนแบบแรกเสร็จพร้อมประชุมปรับปรุงแก้ไข เตรียม business model และเริ่มทยอยปรับปรุงกายภาพทันที
Jun 30
กฎบัตรอาหาร : ระดมความคิดเห็นการพัฒนาแผนงานปี 2564
Report / 0 comments:
บันทึกการประชุมย้อนหลัง ของ การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาแผนงานปี 2564 กฎบัตรอาหาร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ผ่านทาง zoom oreintation meeting
Jun 29
[Thai PBS] กฎบัตร ทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่
News / 0 comments:
การพัฒนาเมืองเกิดจากการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน แต่ที่ผ่านมาโครงการใหญ่ของภาครัฐแม้จะเปิดให้ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ก็พบว่าเกิดจากการคิดมาจากส่วนกลาง /สมาคมการเมือง ร่วมกับ สกสว. จึงจัดประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันการพัฒนาในนาม กฎบัตรเชียงใหม่ ติดตามได้จากรายงาน
Jun 29
[Thai PBS] สมาร์ทฟาร์ม กฎบัตรอาหารปลอดภัย จ.เชียงใหม่
News / 0 comments:
กระแสความตื่นตัวด้านอาหารปลอดภัย ทำให้ผู้ประกอบการสื่อโฆษณาใน จังหวัดเชียงใหม่ หันมาทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์หวังสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ โดยได้รับการช่วยเหลือด้านวิชาการจากนักวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการกฎบัตรเกษตรและอาหารปลอดภัย นำนวัตกรรมเทคโนโลยี IOT มาใช้ยกระดับฟาร์ม สามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่แม่นยำ เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
Jun 25
Public Talk #03 พลิกโฉมเมืองด้วยท่าอากาศยานและธุรกิจการบินยุคใหม่
Knowledge Base / 0 comments:
การเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติ ครั้งที่3 “พลิกโฉมเมืองด้วยท่าอากาศยานและธุรกิจการบินยุคใหม่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ร่วมเสวนาโดย ศ.นพ.สุทธิพันธุ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)...
Read More
Jun 25
ทีมกฎบัตรแห่งชาติเข้าหารือสส.พรรคพลังประชาชน ดันกฎบัตรแห่งชาติสู่กฎหมาย
News / 0 comments:
วันที่ 24 มิถุนายน ทีม สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย สส.วทันยา วงษ์โอภาสี (สส.เดียร์) คุณฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์...
Read More
Jun 10
ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน : โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
Knowledge Base / 0 comments:
ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563...
Read More
Jun 8
การเสวนาเชิงปฏิบัติการ Chiangmai Creative Mind 2021″เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและศิลปะ”
Knowledge Base / 0 comments:
เสวนาเชิงปฏิบัติการ Chiangmai Creative Mind 2021″เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและศิลปะ” วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ทางZoom เวลา 18.00 น.
Jun 7
เซ็นทรัลชนเบียร์ช้างปลุก4จังหวัดพัฒนาเมือง
News / 0 comments:
บิ๊กทุน กลุ่มเซ็นทรัล-เบียร์ช้าง เจ้าสัวเจริญ- จังซีลอน-ฟาร์มโชคชัย ลงขัน 5 แสนล้าน ปลุกเศรษฐกิจ 4 จังหวัดพัฒนาเมือง รับโครงสร้างพื้นฐาน
1 2 3 4 6