/ by /   News / 0 comments

“สระบุรีพัฒนาเมือง”ดึงเซ็นทารา รุกธุรกิจไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว

“สระบุรีพัฒนาเมือง”ดึงกลุ่มทุนเซ็นทาราผุดโรงแรม300 ห้องรุกธุรกิจไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียวพร้อมประกาศจัดตั้งบริษัทลูก“สระบุรีไมซ์” ยกระดับทางกายภาพเมืองและเพิ่มมูลค่าด้วยธุรกิจไมซ์ศูนย์ค้าปลีกกิจกรรมท่องเที่ยวและนวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านป่าตอง ภูเก็ต เดินหน้าเต็มที่แล้ว

นายฐาปนา  บุณยประวิตร  นายกสมาคมการผังเมืองไทย เปิดเผยว่าตามที่ได้จัดประชุมปฏิบัตรการครั้งที่3 เรื่องกฎบัตรของจังหวัดสระบุรี(Saraburi Charter) ที่จัดโดยบริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองจำกัดมีมติให้จัดตั้งบริษัทลูกชื่อ “สระบุรีไมซ์” เพื่อสนับสนุนเจตนารมณ์กฎบัตรและค่าเป้าหมายสาขาไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียวยกระดับมาตรฐานทางกายภาพเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้วยกิจการไมซ์ศูนย์การค้าปลีกกิจกรรมบริหารจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับไมซ์การท่องเที่ยวนวัตกรรมเทคโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้จะร่วมมือกับเครือข่ายบริษัทไมซ์ของอุดรธานี เชียงใหม่ ระยอง ภูเก็ต นครสวรรค์และพื้นที่ต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงปี2563 สำหรับการดำเนินงานนั้นจะเริ่มดำเนินการหลังจากการเก็บข้อมูลฐานของ SG-ABC ด้านไมซ์เสร็จสิ้นภายในช่วงสองเดือนต่อจากนี้ 

สำหรับสาระสำคัญของผลการประชุมเรื่องกฎบัตรสระบุรีในครั้งนี้ประกอบด้วยค่าเป้าหมาย2030 กฎบัตรสระบุรีกลุ่มไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียวประกอบด้วย1. กลุ่มกิจการประกอบด้วย1.1 ศูนย์จัดงานสัมมนาแบ่งเป็น3 ขนาดดังนี้  ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ในตัวเมืองสระบุรีขนาด30,000 ที่นั่งศูนย์ประชุมขนาดกลางในโรงแรมพื้นที่มวกเหล็กขนาด5,000 ที่นั่งศูนย์ประชุมสัมมนาขนาดเล็กในพื้นที่เสาไห้และหนองแซงขนาด1,000 ที่นั่ง1.2 การเพิ่มกรีฑาสถานขนาด10,000 ที่นั่ง1.3 การเพิ่มพิพิธภัณฑ์จำนวน5 แห่งในพื้นที่ได้แก่บ้านใร่กาแฟ(หนองแซง) หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน(เสาไห้) อ.ส.ค. (มวกเหล็ก) วัดพระพุทธบาท(พระพุทธบาท) วังสีทา(แก่งคอย) 1.4 โรงแรม5 ดาว1,000 ห้อง4 ดาว10,000 ห้อง3 ดาว20,000 ห้อง2 ดาว15,000 ห้อง1.5 รีสอร์ทและโฮมสเตย์30,000 ห้อง

2. กลุ่มกิจการวางแผนบริหารจัดการไมซ์โดยจัดให้มีออการ์ไนซ์เซอร์(Organizer) จำนวน5 บริษัท3. การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจได้แก่ศูนย์เศรษฐกิจไมซ์อ.พระพุทธบาทบริเวณหอนาฬิกาตลาดนิคมศูนย์กระจายและซื้อขายสินค้าเกษตรและสินค้าพื้นถิ่นอ.เสาไห้บริเวณตลาดต้าน้ำ, อ.มวกเหล็กบริเวณสี่แยกไฟแดง  อ.แก่งคอยบริเวณตลาดแก่งคอยและศูนย์เศรษฐกิจใหม่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

ในส่วนค่าเป้าหมายสำคัญๆของกลุ่มอื่นๆประกอบด้วยการพัฒนาสวนสาธารณะเพิ่ม3 แห่งการปลูกต้นไม้ใหญ่100,000 ต้นการพัฒนาที่อยู่อาศัย5 หมื่นยูนิตการขยายพื้นที่เกษตรปลอดภัยอีก5 พันไร่และสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยการพัฒนาพลังงานทดแทน30% จากพลังงานที่ใช้ทั้งหมดการขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนรองครอบคลุมพื้นที่เมือง60%  การเพิ่มพื้นที่WalkUPs 70% และwalk score ในศูนย์สุดบรรทัด75% การพัฒนาโครงข่ายระบายน้ำและโครงข่ายธรรมชาติ50%  และการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม4 แห่งตลาดโบราณ3 แห่ง

สำหรับความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของการประกาศการลงทุนโรงแรมระดับ5 ดาวและศูนย์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสระบุรีมีข่าวดีจากกลุ่มเซ็นทาราแสดงสนใจจะมาลงทุนสร้างโรงแรมด้านหลังศูนย์การค้าโรบินสันจำนวน300 ห้องคาดว่าจะใช้งบลงทุนไม่น้อยกว่า800 ล้านบาท

ที่มาฐานเศรษฐกิจ